Recevrons-nous également un badge et/ou une médaille ?

Un badge et une médaille ne sont fournis que pour la “vraie” marche de deux jours. Nous fournirons donc à nouveau un badge et/ou une médaille pour notre édition 2023.

Mais… Vous recevez un sac de goodies et à la fin une vraie bière Blankenberg de la Brouwerij B.

Qu’est-ce qui est inclus dans l’inscription ?

L’inscription comprend non seulement votre participation mais aussi l’assurance. En outre, chacun recevra un goodiebag contenant divers articles.

What is included in the registration?

The registration includes not only your participation but also your insurance.

In addition, everyone will receive a goodie bag with various items.

Will we also get a badge and/or medal?

A badge and medal are only provided for the “real” Two-Day Walk. So we will again provide a badge and/or medal for our 2023 edition.

But… You do get a goodie bag and at the end a real Blankenberg beer from Brouwerij B.

Wat is er inbegrepen in de inschrijving?

De inschrijving omvat niet alleen jouw deelname maar ook de verzekering. Daarnaast krijgt iedereen ook nog een goodiebag met verschillende items.

Krijgen we ook een badge en/of medaille?

Een badge en medaille is enkel voorzien voor de “echte” Tweedaagse Voettocht. We voorzien dus opnieuw een badge en/of medaille voor onze editie 2023.

Maar… je krijgt wel een goodiebag en op het einde een echt Blankenbergs biertje van Brouwerij B.